Thời khóa biểu

thoi-khoa-bieu

Thời khóa biểu lớp 1 NĂM HỌC 2019-2020

LỚP 1a1 Giáo viên chủ nhiệm :Cô Buông Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Sáng 1 Chào cờ Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt Tiếng Việt 2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng…
thoi-khoa-bieu

Thời khóa biểu lớp 3 năm học 2019 – 2020

LỚP 3A1 Giáo viên chủ nhiệm : Cô Lan   Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Chiều 1 Chào cờ Thủ công Mĩ thuật LTTV Âm nhạc 2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng…
thoi-khoa-bieu

Thời khóa biểu lớp 4 năm học 2019 – 2020

LỚP 4A1 Giáo viên chủ nhiệm : Thầy Nam Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu` Sáng 1 Chào cờ+HĐTNST Toán Mĩ thuật Kĩ thuật Toán 2 Đạo đức Âm nhạc Tiếng Việt Toán HĐTT
thoi-khoa-bieu

Thời khóa biểu lớp 5 năm học 2019-2020

LỚP 5A1 Giáo viên chủ nhiệm : Cô Trang Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Sáng 1 Chào cờ Toán Tin học Tin học Âm nhạc 2 Kĩ thuật Tiếng Việt Tiếng Việt Toán