Thông báo nhà trường

QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC N’ THOL HẠ

      UBND HUYỆN ĐỨC TRỌNG                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC N’ THOL HẠ                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     Số: 91/QĐ-THN                                             N’ ThoL Hạ, ngày 27 tháng…
3

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN TRONG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP

UBND HUYỆN ĐỨC TRỌNG                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC NTHOL HẠ                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 03/TB-THN                                                    N’Thol Hạ, ngày 04 tháng 02 năm 2020. THÔNG BÁO Về việc…
images (1)

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP

UBND HUYỆN ĐỨC TRỌNG                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC NTHOL HẠ                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 79/QĐ-THN                                              N’Thol Hạ, ngày 04 tháng 02 năm 2020. QUYẾT ĐỊNH  Về việc…
images

KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG DỊCH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VIRUT CORONAPhòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của của vi rút Cô –rô- na ( nCoV)

UBND HUYỆN ĐỨC TRỌNG            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC N’THOL HẠ                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc         Số: 46 /KH-THN                                N’Thol Hạ, ngày 03 tháng 02 năm 2020                                     KẾ HOẠCH Phòng, chống…