KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG DỊCH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VIRUT CORONAPhòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của của vi rút Cô –rô- na ( nCoV)

Tháng Hai 13, 2020 6:04 chiều

UBND HUYỆN ĐỨC TRỌNG            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC N’THOL HẠ                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số: 46 /KH-THN                                N’Thol Hạ, ngày 03 tháng 02 năm 2020                                   

 KẾ HOẠCH

Phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của của vi rút Cô –rô- na ( nCoV)

 

Thực hiện công văn số 79/Cv/TW ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc, phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virut Cô –rô-na gây ra; Chỉ thị số 05/CT/TTg ngày 28/01/2020  của Thủ tướng chính phủ  về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp; Công điện số 43/CĐ – BGDĐT ngày 28/01/2020 và công văn số 260/BGDĐT ngày 31/01/2020 của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô- rô – na gây ra; Công văn số 117/SGDĐT –CTTT ngày 30/01/2020 của Sở GDĐT về việc thực hiện Công điện số 43/CĐ/BGDĐT của Bộ GDĐT; Công văn số 11/PGDĐT ngày 31/01/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô – rô – na gây ra trong trường học.

Nhằm đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Ban giám hiệu trường tiểu học N’ ThoL Hạ triển khai kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra cụ thể như sau:

 1. Mục tiêu chung

Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh nhằm ngăn chặn sự  xâm nhập và lây lan của dịch bệnh, chủ động ứng phó có hiệu quả nhất, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.

 1. Mục tiêu cụ thể
  • Theo dõi, quản lý tốt sức khỏe giáo viên nhân viên và học sinh trong nhà trường, giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh, ngăn chặn kịp thời không để dịch xâm nhập vào trường học.
  • Nhân viên y tế phối hợp với TPT Đội, giáo viên chủ nhiệm, trạm y tế và Ban Thông tin văn hóa xã tuyên truyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho giáo viên, CNV và học sinh nhà trường về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona và dịch mùa đông xuân.
  • Triển khai các hoạt động vệ sinh về phòng, chống dịch tại nhà trường, đảm bảo các điều kiện về vệ sinh học đường, nguồn lực và cơ sở vật chất sẵn sàng đáp ứng kịp thời với các tình huống về dịch bệnh trong nhà trường.
 2. Các chỉ tiêu chính
 • Cán bộ giáo viên – nhân viên và học sinh nhà trường được truyền thông về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona và dịch bệnh mùa đông xuân.
 • Cán bộ giáo viên – nhân viên và học sinh nhà trường được theo dõi, quản lý về sức khỏe.
 • Phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp mắc bệnh và nghi ngờ mắc bệnh.
 • Đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, nguồn lực và cơ sở vật chất sẵn có đáp ứng kịp thời với các tình huống về dịch bệnh trong nhà trường.
 1. Đối tượng áp dụng và đầu mối triển khai
 • Phạm vi, đối tượng áp dụng: Triển khai tới toàn thể GV – CNV và học sinh nhà trường.
 • Đầu mối triển khai: Theo quyết định thành lập Ban chỉ đạo số 79/QĐ/THN, trong đó chia ra hai mảng công việc do 02 tiểu ban thực hiện như sau:
  • Tiểu ban điều hành phòng, chống dịch: Đ/c Hoàng Thị Kim Ngân làm trưởng tiểu ban.
  • Tiểu ban tuyên truyền: Đ/c Hồ Văn Hiếu làm trưởng tiểu ban
 1. Những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

    5.1.Tiểu ban điều hành chống dịch

 1. a) Tổ chức họp tiểu ban để phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và những người có liên quan.
 2. b) Củng cố, duy trì hoạt động của Y tế trường học để nâng cao chất lượng, hiệu quả và chủ động trong phòng, chống dịch, kịp thời chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống khi dịch bệnh xẩy ra trong nhà trường.
 3. c) Cử cán bộ y tế tham gia tập huấn để nâng cao năng lực, tăng cường, hiệu quả hoạt động y tế trường học, đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, tư vấn, phòng chống dịch bệnh và nâng cao sức khỏe đối với GV-CNV và học sinh nhà trường.
 4. d) Đảm bảo cung cấp nước uống, nước sạch cho giáo viên –CNV và học sinh nhà trường. Thường xuyên làm vệ sinh môi trường, vệ sinh khử khuẩn lớp học.
 5. e) Hướng dẫn lập kế hoạch và tổ chức quản lý, theo dõi tình hình sức khỏe của giáo viên -CNV và học sinh nhà trường.
 6. i) Theo dõi, kiểm tra, giám sát thường xuyên và định kỳ các hoạt động phòng, chống dịch trong trường.
 7. k) Xây dựng phương án xử lý các tình huống diễn biến của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona và dịch đông xuân có thể xảy ra trong nhà trường với các tình huống giả định như trong phần phụ lục ( kèm theo)

5.2. Tiểu ban tuyên truyền: Đẩy mạnh truyền thông về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trong nhà trường

 1. a) Tổ chức họp tiểu ban để phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và những người liên quan.

`       b) Thông tin tới giáo viên, công nhân viên và học sinh các nội dung của công văn số 79/CV/TW ngày 29/01/2020; Chỉ thị số 05/Ct/TTg ngày 28/01/2020  của Thủ tướng chính phủ; Công điện số 43/CĐ–BGDĐT ngày 28/01/2020; công  số 260/BGDĐT ngày 31/01/2020; Công văn số 117/SGDĐT–CTTT ngày 30/01/2020 của Sở GDĐT; Công điện số 43/CĐ/BGDĐT của Bộ GDĐT; Công văn số 11/PGDĐT ngày 31/01/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô – rô – na gây ra trong trường học.

 1. c) Tổ chức nhiều hình thức truyền thông: Hướng dẫn học sinh ngay trong giờ hoạt động tập thể, giờ học đầu tiên ngày 03/02/2020 khi học sinh quay lại học sau khi nghỉ Tết nguyên Đán; qua đài phát thanh của UBND xã N’ ThoL Hạ; trên địa chỉ Gmail và website của trường; tài liệu tuyên truyền về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch viêm đường hố hấp hấp do chủng mới của vi rút Corona và dịch đông xuân gây ra trong trường học.
 2. d) Hướng dẫn giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh viêm đường hố hấp cấp tính; khi cần thiết phải tiếp xúc với người bệnh phải đeo khẩu trang đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc; giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng; súc miệng bằng thuốc sát khuẩn để phòng bệnh viêm phổi; cần che miệng khi ho hoặc hắt hơi. Tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp.

đ) Biểu dương kịp thời các bộ phận, cá nhân triển khai có hiệu quả đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

 1. e) Phối hợp với trạm y tế xã hướng dẫn chuyên môn về công tác phòng dịch, phát tờ rơi tuyên truyền trong học sinh và cha mẹ học sinh; phối hợp với Thông tin văn hóa để tuyên truyền qua đài phát thanh  để tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về các biện pháp phòng, chống dịch.
 2. Tổ chức thực hiên

– Hiệu trưởng lập kế hoạch và triển khai kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra tới toàn thể giáo viên –CNV và học sinh trong nhà trường.

– Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong nhà trường.

– Hướng dẫn cán bộ GV-NV và học sinh các dấu hiệu nhận biết và cách phòng chống lây nhiễm dịch và hướng dẫn đeo khẩu trang và đến trạm y tế, trung tâm y tế để thăm khám, kiểm tra sức khỏe.

– Tổ chức triển khai tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra tới toàn thể giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường.

– Tổ chức tổng dọn vệ sinh và kiểm tra vệ sinh thường xuyên; tổ chức phun thuốc khử trùng trong khuôn viên nhà trường và các phòng học.

– Thường xuyên cập nhật những thông tin về diễn biến dịch bệnh, kịp thời cung cấp thông tin để giáo viên, công nhân viên và học sinh, cha mẹ học sinh không hoang mang lo lắng; phối hợp với trạm y tế xã để thực hiện tốt biện pháp phòng dịch.;

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona đang diễn ra phức tạp, Ban giám hiệu đề nghị các bộ phận, đoàn thể trong nhà trường chủ động thực hiện các nội dung trên  và báo cáo kịp thời về Ban chỉ đạo phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona năm 2020 của Nhà trường, khi phát hiện dấu hiệu của dịch bệnh để có phương án xử lý kịp thời./.

 

Nơi nhận:                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

– Đảng ủy xã N’ ThoL Hạ(để b/c);

– GV, NV nhà trường ( để t/h);

– Website trường;                                                                            Hoàng Thị Kim Ngân

– Lưu VT.

 

Phụ lục

Các tình huống diễn biến của dịch bệnh viêm đường hố hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô- rô –na  và dịch bệnh mùa đông xuân có thể xảy ra trong nhà trường với các tình  huống giả định

 

Tình huống 1: Chưa ghi nhận bệnh trong trường học

 • Tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hố hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô- rô –na và dịch bệnh mùa đông xuân; phối hợp với trạm y tế triển khai các hoạt động phòng chống dịch trong nhà trường;
 • Xây dựng thông điệp truyền thông, khuyến cáo phòng, chống dịch trong nhà trường. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, các biện pháp phòng bệnh, kịp thời cung cấp những thông tin tới giáo viên, công nhân viên, học sinh và cha mẹ HS để không hoang mang lo lắng.
 • Thường xuyên kiểm tra và tổ chức lao động, dọn vệ sinh môi trường, lớp học;
 • Báo cáo kịp thời tình hình dịch bệnh và tổ chức thực hiện về Ban Giám hiệu nhà trường.

Tình huống 2: Xuất hiện trường hợp bệnh xâm nhập vào trường học

 • Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh phối hợp tích cực với ngành y tế triển khai các hoạt động phòng, chống dịch;
 • Tăng cường giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính nghi ngờ do chủng mới của vi rút Cô-ro-na gây ra;
 • Phối hợp với trung tâm Y tế triển khai các biện pháp cách ly chặt chẽ các trường hợp mắc bệnh cũng như nghi ngờ, tổ chức theo dõi chặt chẽ sức khỏe những trường hợp tiếp xúc;
 • Phối hợp tích cực với ngành Y tế xử lý triệt để ổ dịch;
 • Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, các biện pháp phòng bệnh, kịp thời cung cấp thông tin để giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh không lo lắng; phối hợp với ngành y tế thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh;
 • Thực hiện báo cáo kịp thời, theo quy định;

Tình huống 3: Dịch lây lan trong trường học

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh phối hợp tích cực với ngành y tế triển khai các hoạt động phòng, chống dịch;

– Phối hợp với ngành y tế khoanh vùng ổ dịch và cho học sinh nghỉ học, hạn chế đi lại khi cần thiết, phòng bệnh rộng rãi, bắt buộc đối với giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường;

– Báo cáo tình hình diễn biến dịch thường xuyên và tham mưu cho Phòng Giáo dục, Trung tâm Y tế để nhận được sự chỉ đạo kịp thời;

– Phối hợp với ngành y tế  giám sát các ca bệnh viên đường hô hấp cấp tính nghi ngờ do chủng mới của vi rút Côrona gây ra trong trường học;

 • Phối hợp với trung tâm Y tế triển khai các biện pháp cách ly chặt chẽ các trường hợp mắc bệnh cũng như nghi ngờ, tổ chức theo dõi chặt chẽ sức khỏe những trường hợp tiếp xúc;
 • Phối hợp với trung tâm Y tổ chức thường trực, phòng, chống dịch trong nhà tường;
 • Kịp thời cung cấp thông tin để giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh không lo lắng; phối hợp với ngành y tế thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh;
 • Thực hiện báo cáo hàng ngày, đột xuất tình hình dịch bệnh và tổ chức thực hiện bề BGH, PGD và cơ sở Y tế để có phương án xử lý.