TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2019

Tháng Mười 3, 2019 3:05 chiều

TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2019

Thực hiện công văn số 5931/UBND –VXI ngày 13/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc tổ chức tuần lễ học tập suốt đời năm 2019;

Công văn số 1792/SGDTĐ- GDTX ngày 17/9/2019 về việc tổ chức tuần lễ học tập suất đời năm 2019;

Trường tiểu học N’ThôL Hạ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện ‘Tuần lễ học tập suốt đời năm 2019 vào sáng ngày 02/10/2019.

    a5f6fb18f55713094a46

Đ/C Trần Thị Kim Dung – Tổ trưởng tổ văn phòng – Nhân viên thư viện: khai mạc tuàn lễ học tập suốt đời năm 2019.

                                                                  9ce8d6f7d9b83fe666a9  0eb3a8a0a7ef41b118fe

Các em học sinh hăng say lắng nghe các cô giáo phát động tuàn lễ học tập suốt đời năm 2019.

a2c0b527bb685d360479

  a74d92569d197b472208         3966c26bcd242b7a7235

Hình ảnh các bạn học sinh đọc sách cùng cô giáo. Chúc các con lúc nào cũng chăm ngoan – học giỏi.