Liên hệ

TRƯỜNG TIỂU HỌC

Địa chỉ: Thôn Bia Ray, xã N’Thol Hạ,huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
Bà: Hoàng Thị Kim Ngân – Chức vụ: Hiệu Trưởng
Điện thoại: 02633.670607 – Email: thntholha@gmail.com