CƠ CẤU TỔ CHỨC TRƯỜNG TIỂU HỌC N’ THOL HẠ NĂM HỌC 2019-2020

Tháng Chín 14, 2019 8:21 chiều

1. TỔ CHỨC ĐẢNG: 

BÍ THƯ CHI BỘ: HOÀNG THỊ KIM NGÂN

– PHÓ BÍ THƯ: HỒ VĂN HIẾU

– ỦY VIÊN: PHẠM THỊ HOA

2. BAN GIÁM HIỆU: 

– HIỆU TRƯỞNG: HOÀNG THỊ KIM NGÂN

– PHÓ HIỆU TRƯỞNG : HỒ VĂN HIẾU

3. CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN: LÊ THỊ XINH

– PHÓ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN: ĐẶNG THỊ KIM HOA

4. TRƯỞNG BAN THANH TRA NHÂN : PHAN HOÀI NGUYÊN THỦY

5. TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN: 

+/ TỔ TRƯỞNG TỔ 1:  KRÃ JĂN K’  PHIẾU 

+/ TỔ TRƯỞNG TỔ 2: LIÊNG HÓT RE  BE KA

+/ TỔ TRƯỞNG TỔ 3:  LƠ MU SA RA

+/ TỔ TRƯỞNG TỔ 4:  PHẠM THỊ HOA

+/ TỔ TRƯỞNG TỔ 5:  NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI