HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2020-2021

Tháng Chín 29, 2020 9:35 sáng

 

 

 

 

 

 

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

NĂM HỌC 2020-2021

                                                                                                           Ngày 28 tháng 9 năm 2020

120375543_3145064198936877_3562797290728192896_n

Đ/C Hồ Văn Hiếu – Phó hiệu trưởng :Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu

          

 

120312780_3277131262322821_2110033050240174398_n - Copy

 

Đ/C Hoàng Thị Kim Ngân – Bí thư chi bộ – Hiệu trưởng nhà trường:

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020. Trình bày phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020–2021

 

 

120300998_683789178900001_7652414550432601589_n

Đ/c Krã Jăn  K’ Phiếu: Xây dựng nền nếp dạy và học của học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

120443366_635416073789610_6153303720519854404_n

Đ/c Liêng hót ReBeka: Biện pháp nâng cao chất lượng đại trà, phụ đạo học sinh chậm tiến bộ. 

b4e9f7faf8511f0f4640

Đ/c Phan Hoài Nguyên Thủy – Ban TTND :

Báo cáo của Ban thanh tra nhân dân 2019 -2020 và Kế hoạch nhiệm vụ của BTTND năm học 2020-2021.

120465617_4545201355554699_6520929842867095814_n

Đ/c Võ Thị Hồng – Nhân viên kế toán :Báo cáo công tác thu – chi tài chính: 

Toàn thể CB – GV – CNV tham dự hội nghị đầy đủ và nghiêm túc.

Hình ảnh của đoàn chủ tịch, đoàn thư ký và cả hội đồng tiếp thu ý kiến đóng góp của đoàn đại biểu.

120453934_1480629335469442_4199494831736112698_n  

120408480_330507591391351_7763492425099177695_n

Hội nghị CC – VC năm học 2020 – 2021 thành công tốt đẹp! Chúc toàn thể hội đồng một năm học mới đầy niềm vui.